Joalis

Joalis

Na základě výsledků měření jsou doporučeny vhodné detoxikační preparáty JOALIS, případně další bylinné doplňky stravy a doporučení týkající se celkové životosprávy. Tyto preparáty pak pomáhají organismu zbavit se příslušných toxických zátěží a tím i zdravotních problémů. Jedná se o medicínu budoucnosti. Preparáty Joalis jsou čistě přírodní produkty zpracované unikátní HDTx-technology. Tato technologie je schopna ukládat spektrální holografické informace o toxinech do nosiče informací. Na základě rozpoznání této informace mozek aktivuje v organismu svůj imunitní systém, který tak příslušný toxin vyloučí svými vlastními silami. Preparáty Joalis tedy nedodávají do těla žádnou umělou chemickou látku, ani samy o sobě neodstraňují toxiny – poskytují organismu informaci, jak se toxinů zbavit s využitím přirozených samoléčících schopností. Každý preparát obsahuje velké množství konkrétních holografických obrazů tkání a toxinů. Holografický obraz je speciální forma záznamu obrazu tvořená laserem, kdy při osvícení obrazu původním zdrojem světla vznikne virtuální trojrozměrný obraz, který nelze odlišit od reality. Holografický obraz má spoustu zajímavých vlastností např. každá malá část obrazu nese informaci o celku. Protože mozek pracuje na holografickém principu, při užívání preparátů, dokáže obrazy rozložit, promítnout si je a reagovat na ně. Preparáty Joalis nemají žádné vedlejší účinky. Mohou se však objevit tzv. detoxikační příznaky, které jsou známkou toho, že se organismus zbavuje toxinů. Detoxikační příznaky jsou přechodné a během několika dnů samy odezní. Detoxikační medicína je díky detoxikačním preparátům výborným základem a prostředkem ke komplexní proměně člověka směrem ke zdraví a k pozitivním vlastnostem. Velkou výhodou detoxikační terapie pomocí preparátů Joalis je, že nejde o metodu invazivní a tedy není velkým zásahem do přirozeného fungování lidského organismu.

Produkty Joalis nejsou léčiva a ani léčiva nenahrazují.

Upozornění

Nejsem poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zák. 372/2011 Sb. a ani zdravotnickým pracovníkem.

Pacient by měl vždy svůj stav (zdravotní problémy) konzultovat s příslušným lékařem.